top of page
sajt-baner-02.jpg

”Vjerujemo da je integracija tijela i uma ključna za održavanje psihofizičkog zdravlja. U tu svrhu razvijamo i unaprjeđujemo znanost, umjetnost i praksu tjelesne psihoterapije na profesionalan, etičan i brižan način.”

Tko smo?

CIR - INTP je trening institut koji se bavi područjem osobnog razvoja i edukacije za psihoterapijski rad u području integrativne tjelesno orijentirane psihoterapije u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Proizašao je iz Centra za integrativni razvoj EDUCA u Zagrebu, čiji je jedan od suosnivača Tomislav Senečić. Utemeljen je 2003. godine kao prvi trening institut za tjelesno orijentiranu psihoterapiju u ovom dijelu Europe, priznat od EABP-a, SPUH-a i HKPT-a.

CIR – INTP je postignuće dugogodišnjeg terapijskog rada i istraživanja dvoje osnivača, Tomislava i Nine Senečić, licenciranih terapeuta na području Republike Hrvatske.

Naši osnivači, edukatori i voditelji centara u Zagrebu, Splitu, Sarajevu i Ljubljani imaju reguliran status za obavljanje djelatnosti psihoterapije sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije u RH te su članovi Hrvatske komore psihoterapeuta, a na temelju kojeg članstva imaju rješenja o priznavanju prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije te su preuzeli obvezu kontinuirano se stručno usavršavati.

CIR-INTP-group-work.jpg
CIR INTP trening za terapeute
Čime se bavimo?

Pružamo trening program koji nudi suvremena znanja i metodologiju rada iz područja tjelesno orijentirane psihoterapije i neuroznanosti, kliničke psihologije (rani razvoj djeteta), psihodinamike i objektnih relacija, integracije tijela i psihodinamike, senzomotorne psihoterapije, interpersonalne neurobiologije, teorije regulacije, posturalne organizacije, specifične metodologije rada s ranorazvojnom traumom, razumijevanja i rada s neurozama, sistemskih konstelacija, dubinske analize snova i rada s imaginacijom (prema C. G. Jungu), te transpersonalne psihoterapije.

Metodologija uključuje i niz praksi utemeljenih na utjelovljenju, resursiranju i mindfulnesu od kojih je jedna od značajnijih metoda svjesnog pokreta i plesa Open Floor.

Transpersonalni (nadosobni), integrativni aspekt našeg pristupa inspiriran je između ostalog pristupima Pathworka (transpersonalne psihologije), Core energetike, jungijanske analitičke psihologije i teorija ljudske svijesti (K. Wilber).

Dominantna orijentacija CIR - INTP edukacije je na tehnikama učenja koje osim mentalnog, uključuju duboko iskustveno, emocionalno i tjelesno učenje, a teorijski dio nastave praćen je praktičnim vježbama, (po modalitetu integrativne sržne i razvojne dinamike ICDD - Integrative Core and Developmental Dynamics).

Uz petogodišnju edukaciju za psihoterapijski rad, CIR - INTP nudi i edukaciju za Osobni razvoj.

CIR - INTP promovira osobni razvoj i integrativnu tjelesno orijentiranu psihoterapiju kroz predavanja, radionice i specifične tematske edukacije.

Edukacija je namijenjena odraslim osobama zainteresiranima za osobni razvoj i psihoterapijski rad uz stručno i profesionalno vodstvo.

CIR INTP logo white

GDJE SE NALAZIMO?

Centri našeg trening instituta za Hrvatsku se nalaze u Zagrebu i Splitu.

U Sloveniji našu edukaciju možete pohađati u našem centru u Ljubljani. Ukoliko vas interesira edukacija u Bosni i Hercegovini, naći ćete naš centar u Sarajevu.

hand in hand
Naše edukacije

Osobni razvoj

Edukacija za Osobni razvoj namijenjena je svim odraslim osobama, bez obzira na prethodno obrazovanje, koje su zainteresirane za vlastiti osobni razvoj.

Praktična znanja stečena edukacijom za osobni razvoj:

 • zdrava samosvijest

 • osjećaj unutarnje sigurnosti

 • osjećaj stvarne snage

 • spontanost i kreativnost

 • veća kvaliteta međuljudskih i partnerskih odnosa

 • kapacitet za prepuštanje vlastitoj dubljoj prirodi

 • izgradnja unutarnjeg autoriteta

 • prorada traume

 • izgradnja i povećanje kapaciteta za osjećanje svih osjećaja (različitih razina intenziteta)

 • rad s posturalnom organizacijom, te veći stupanj integracije uma i tijela kao osnova za (samo)regulaciju i brigu o sebi.

Terapijski rad

Edukacija za Terapijski rad namijenjena je svima koji žele završiti akreditirani trening iz tjelesno orijentirane psihoterapije.

 

Praktična znanja stečena edukacijom za terapijski rad:

 • razumijevanje i rad s karakternim strukturama

 • tjelesno, emocionalno, energetsko i verbalno zrcaljenje i svjesnost

 • alati za tjelesnu proradu emocionalnih problema

 • metode i tehnike rada s otvaranjem energetskog protoka u tijelu

 • rad s impulsima kao puta do autentičnijeg samoizražavanja

 • rad s traumom (šok trauma, razvojna trauma, trauma odnosa)

 • regulacija živčanog sustava

 • izgradnja i povećanje kapaciteta za osjećanje svih osjećaja (različitih razina intenziteta)

 • rad s ranim razvojnim strukturama - njihova izgradnja i dovršenje

 • rad s ekspresijom i pražnjenjem.

Naši centri

Tim CIR INTP Zagreb
Dance Lesson
SPUH logo
logo_hkpt
EABP-LOGO
Eurotas

Centar za integrativni razvoj je punopravni član EABP-a, Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju, EUROTAS-a, asocijacije za transpersonalnu psihoterapiju, SPUH-a Saveza psihoterapijskih udruga u RH i član HKPT, Hrvatske komore psihoterapeuta.

bottom of page